[Vídeo] Les dones en lluita!

Les Assemblees de Joves per la Unitat Popular tenim un compromís ferm amb la consecució d’una República catalana socialista, mediambientalment sostenible i feminista.

A dia d’avui, la classe treballadora catalana seguim ofegada per la crisi capitalista a la que estem sotmeses, intentant sobreviure a la precarietat laboral, la feminització de la pobresa, les desigualtats salarials entre homes i dones, a la dependència econòmica i, en general, a una economia globalitzada i competitiva que segueix donant poder als homes per sobre les dones. D’aquesta manera s’han creat unes estructures patriarcals que ens avoquen com a dones a la maternitat, la repressió de la sexualitat femenina i a maldar per compaginar el treball remunerat amb el treball domèstic, reproductiu i de cures.

Des d’una autonomia subrogada a un Estat espanyol decadent, no podrem mai lluitar amb efectivitat contra el patriarcat. Prova d’això és l’atropellament del Tribunal Constitucional a la Llei d’igualtat efectiva entre homes i dones aprovada pel Parlament de Catalunya i abatuda per 12 jutges. Segons l’Estat espanyol, a Catalunya no podem crear la figura de responsable sindical d’igualtat dins els comitès d’empresa, plans d’igualtat laboral o contra l’assetjament sexual a la feina. És urgent un estat capaç de garantir els drets bàsics a les catalanes.

La pobresa té nom de dona. Actualment, la taxa d’atur femení és 2,3 punts superior a la dels homes. Les dones cobren de mitjana uns 7.122,83€ a l’any menys que els homes, guanyen 3,03€ per hora menys i reben de mitjana 146,91€ al mes menys que els homes en la prestació d’atur. Però no només aquest és el problema, dins el que es considera treball i mereix un salari, en cap cas hi entren les tasques domèstiques que realitzen les dones de forma gratuïta i esclava. Si aquesta feina es compatibilitzés i regulés, aportaria un 23,4% al PIB català i ens lliuraria de situacions de pobresa. Així doncs, necessitem una regulació laboral feminista i a Espanya no la tindrem.

Per aquest motiu, les Assemblees de Joves entenem que la independència ens permetrà alterar l’actual correlació de forces i que afavorirà a les treballadores i al conjunt de les classes populars en la lluita cap al socialisme i el feminisme. La revolució social ha de ser també una revolució feminista.

Per fer-ho, les dones de classe treballadora hem de sortir al carrer per garantir que la República Catalana tingui el feminisme al seu ADN, que vagi més enllà de la Llei d’Igualtat efectiva entre homes i dones, tombada pel Tribunal Constitucional Espanyol. És urgent un pla de socors a les dones maltractades que posi a disposició una llar i una cobertura econòmica a qui ho necessiti. Un sistema sanitari públic i de qualitat que garanteixi el respecte als drets reproductius, que ajudi a qui vol tenir fills i a qui no en vol tenir. Necessitem més i millors campanyes de conscienciació contra el masclisme i d’educació afectivosexual. La República Catalana ha de garantir l’avortament lliure i gratuït, l’eliminació de la lesbofòbia i la transfòbia, i trencar amb la imposició d’un model que ens vol objectes sexuals, complaents i obedients.

Les joves catalanes ens hem cansat d’esperar eternament, ara és el moment de fer un procés constituent amb perspectiva de gènere que ens permeti desenvolupar-nos lliurement.

Conduïm la revolució independentista catalana cap a un alliberament de classe i de gènere.

Les dones en lluita per la Revolució independentista i feminista!

JPLTFoto8MFeminisme